Hoofd Groepen >          Banken >     Verzekeringen >     Universiteiten >     Overheid >     Ziekenhuizen >     GSM aanbieders >      Energie Leveranciers
  ALLE GROEPEN
  Banken
  Webshop
  Bioscopen
  pizzeria
  Winkels
  Postbedrijven
  Universiteiten
  Ziekenhuizen
  Huisartsenpost
  Internetwinkels
  Vervoersbedrijven
  Overheid Gemeentes
  Internet Aanbieders
  GSM Aanbieders
  Energie leveranciers
  Verzekeringen
  Zorgverzekeringen
  Vliegmaatschappijen
  Vakantieaanbieders
  Loterijen
  Opslagruimte
  Keukenhuys
  Mandemakers
  Nieuwenhuis Keukens
  Barletti

Hier vind u de Klantenservice en Contactgegevens van VGZ zorgverzekering
 
VGZ Klantenservice           0900-8490
(tegen lokaal tarief).

Bent u collectief, via uw werkgever of belangengroep, verzekerd? 
Bel dan:                                
0900-0750

Heeft u vragen over gezondheid dan kunt u 24 uur 7 dagen in de week terecht
bij onze gezondheidslijn:VGZ Gezondheidslijn: 0900-2 123 123
Telefoonnummer buitenland
Belt u vanuit het buitenland, dan kunt u ons bellen op (0031) 24- 329 76 40
Belt u vanuit het buitenland en bent u collectief verzekerd,
dan belt u met (0031) 24 - 329 76 41