Hoofd Groepen >          Banken >     Verzekeringen >     Universiteiten >     Overheid >     Ziekenhuizen >     GSM aanbieders >      Energie Leveranciers
  ALLE GROEPEN
  Banken
  Webshop
  Bioscopen
  pizzeria
  Winkels
  Postbedrijven
  Universiteiten
  Ziekenhuizen
  Huisartsenpost
  Internetwinkels
  Vervoersbedrijven
  Overheid Gemeentes
  Internet Aanbieders
  GSM Aanbieders
  Energie leveranciers
  Verzekeringen
  Zorgverzekeringen
  Vliegmaatschappijen
  Vakantieaanbieders
  Loterijen
  Opslagruimte
  Keukenhuys
  Mandemakers
  Nieuwenhuis Keukens
  Barletti

Hier vind u de Klantenservice en Contactgegevens van de Gemeente Hilversum.
Raadhuis

Bezoekadres: Dudokpark 1, 1217 JE
Postbus 9900
1201 GM Hilversum
Telefoon: 035 - 629 2111 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur)
E-mail: gemeente@hilversum.nl
 
Publiekszaken / loketten
Bezoekadres: Oude Enghweg 23, 1217 JB
Telefoon: 035 - 629 2000 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur)
E-mail: Publiekszaken@hilversum.nl
Openingstijden:
  • op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
  • op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur
Voor het maken van een afspraak:
Elektronisch: klik op ´Elektronisch een afspraak maken´ aan de rechterkant van deze pagina.
Telefonisch: 035 - 629 2000 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur)

Burgerleeskamer

Bezoekadres: Oude Enghweg 23, 1217 JBop maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • op donderdagavond tot 19.30 uur
WWZ loket (Wegwijs in Welzijn en Zorg)
Bezoekadres: Larenseweg 30, 1221 CN
Tel. 0900 - 777 8888
Openingstijden ma t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur
E-mail: wwzloket@hilversum.nl
Website: zie WMO Loket 't Gooi aan de rechterkant van deze pagina.

Sociale Zaken
Bezoekadres: Wilhelminastraat 1-19, 1211 RH
Telefoon: 035 - 629 2700
Tel. spreekuur: 10.30 - 12.30 uur
E-mail: socialezaken@hilversum.nl

Service Meldpunt
Voor meldingen (24 uur per dag) over de openbare ruimte, woonoverlast of een eenvoudig verkeersprobleem
Tel. 035 - 629 2345
E-mail: Servicemeldpunt@hilversum.nl

Bureau Wijkzaken
Voor vragen en ideeën of knelpunten die te maken hebben met de leefbaarheid in buurten en wijken
Tel. 035 - 629 2060
E-mail: bureauwijkzaken@hilversum.nl

Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Oude Enghweg 23, 1217 JB Hilversum
P ostbus 9900, 1201 GM Hilversum
Openingstijden studiezaal:
ma. 9.00 – 13.00, di. t/m vr. 9.00-17.00
tel.: 035-6292646
fax: 035-6292505
internet: www.gooienvechthistorisch.nl
e-mail: streekarchief@hilversum.nl

College van Burgemeester en Wethouders
Bezoekadres: Dudokpark 1, 1217 JE
Spreekuren:
  • Burgemeester en wethouders: op afspraak
Telefoon voor het maken van een afspraak:
Burgemeester: 035 - 629 2011
Wethouder Erik Boog: 035 - 629 2028
Wethouder Lon Jooren-van der Boor: 035 - 629 2020
Wethouder Jan Rensen: 035 - 629 2024
Wethouder Eric van der Want: 035 - 629 2031
Wethouder Frans van Osch: 035 - 629 2078

Postadres: Postbus 9900, 1201 GM
E-mail: gemeente@hilversum.nl

Griffie
De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van zijn taak
Griffier: dhr. K.E. Driehuijs
Telefoon: 035- 629 2210
E-mail: griffie@hilversum.nl